مراحل اتصالات لوله‌ها‎ بوسیله الکتروفیوژن

کار با دستگاه الکتروفیوژن شامل 10 مرحله می‎باشد. این دستگاه با ذوب نمودن پلاستیک دو سر لوله‌ها‎ی پلی اتیلن آن‌ها‎ با یکدیگر متصل نموده و پس از پایان کار، بصورت خودکار خاموش می‎شود.
الکتروفیوژن
الکتروفیوژن نوعی روش جوشکاری لوله و اتصالات پلی اتیلن است که در آن از اتصالات خاصی که دارای سیم مقاومت الکتریکی برای ایجاد گرما می‎باشد، استفاده می‎گردد. به عبارت دیگر، در جوشکاری الکتروفیوژن از کوپلر الکتروفویژن استفاده می‎شود. کوپلرها ‎قطعاتی از جنس پلی اتیلن و به شکل لوله یا اتصال می‎باشند که می‎توان درون آن‌ها‎ المنت حرارتی را قرار داد. کوپلر همچون یک غلاف، دو سر لوله یا اتصالاتی که قرار است به یکدیگر متصل شود، را در بر می‎گیرد. دو سر کوپلر با اتصال به جریان الکتریسیته و پلاستیک لوله‌ها‎ ذوب را می‎کند. کوپلر حرارت ایجاد شده در دو سر اتصال مورد نظر را نیز ذوب کرده و در نهایت به صورت یک غلاف آن دو را در بر می‎گیرد. بعد از این مرحله، اتصال به پایان رسیده جریان الکتریسیته بصورت خودکار قطع و محل اتصال سرد می‎شود و سپس گیره‌ها‎ی فلزی کوپلر از قطعات جدا می‎گردد.



•    مراحل جوشکاری الکتروفیوژن



جوشکاری و اتصالات پلی اتیلن با دستگاه الکتروفیوژن شامل ده مرحله می‌باشد. در اینجا به اختصار به بررسی این ده مرحله می‎پردازیم:
1.    ابتدا دستگاه الکتروفیوژن و لوله‎هایی که قرار است بهم متصل شوند را کنترل می‎نماییم.
2.    دو سر لوله‌ها‎ را به صورت گونیا برش می‎دهیم.
3.    محل اتصال می‎بایست با استفاده از Scraper (یک ابزار همراه با دستگاه الکتروفیوژن) تراش داده شود.
1-    قسمت تراشیده شده لوله باید با موادی همچون ایزو پروپانول تمیز گردد.
4.    مشخص نمودن محل اتصال بر روی لوله، کار را آسان‎تر می‎نماید.
5.    لوله‌ها‎ را به یکدیگر متصل می‎نماییم.
6.    لوله‌ها‎ را به طور دقیق و صحیح درون گیره مخصوص قرار می‎دهیم.
7.    فیش‌ها‎ی دستگاه الکتروفیوژن را به دو ترمینال و سپس جریان برق‌ متصل کرده‌ و دستگاه روشن می‎کنیم.
8.    زمان سرد شدن ‎را یادداست و پس از آن ‎گیره‌ها را باز می‎نماییم.
9.    مرحله نهایی تمیز کاری و زدایش آلودگی از لوله‌ها‎ می‎باشد.

نظرات